S.G. Ushkin
METHODOLOGICAL APPROACHES TOWARDS STUDYING NETWORK PROTEST
ACTIVITY: FROM SMART MOBS TOWARDS SLACKTIVISM

Bibliography

 1. Baranova G. V. Metodika analiza protestnoi aktivnosti naseleniya Rossii // Sotsiologicheskie issledovaniya.  2012. №10. S. 143-152.
 2. Bauman Z. Sposobny li Facebook i Twitter pomoch' rasprostraneniyu demokratii i prav cheloveka? // Russkii zhurnal. 2013 [Elektronnyi resurs]. URL: russ.ru/Mirovaya-povestka/Sposobny-li-Facebook-i-Twitter-pomoch-rasprostraneniyu-demokratii-i-prav-cheloveka (data obrashcheniya: 15.05.2015).
 3. Vainshtein G. I. Massovoe soznanie i sotsial'nyi protest v usloviyakh sovremennogo kapitalizma. M.: Nauka, 1990.
 4. Gapich A. E., Lushnikov D. A. Tekhnologii tsvetnykh revolyutsii. M.: INFRA-M, 2014.
 5. Dement'eva I. N. Teoretiko-metodologicheskie podkhody k izucheniyu sotsial'nogo protesta v zarubezhnoi i otechestvennoi nauke // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. 2013. № 4. S. 3-12.
 6. Dokuka S. V. Kommunikatsiya v sotsial'nykh onlain-setyakh kak faktor protestnoi mobilizatsii v Rossii: dis. k.sotsiol.n. M., 2014.
 7. Dolgorukov A. M. Internet i budushchee sotsiologii // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. 2015. № 2. S. 32-43.
 8. Evstifeev R. V. Politiko-administrativnye preobrazovaniya v kontekste global'nykh vyzovov: otechestvennyi i zarubezhnyi opyt, problemy i tendentsii razvitiya: dis. d-ra polit. n. M., 2011.
 9. Zadorin I. V., Mal'tseva D. V., Polukeev O. A. Deyatel'nye soobshchestva v sotsial'noi srede dlya sovmestnoi professional'noi deyatel'nosti: predposylki vozniknoveniya i prakticheskii opyt sozdaniya // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. 2012. № 6. S. 28-42.
 10. Kastel's M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura. M.: GU-VShE, 2000.
 11. Ksenofontova I. V. Internet-solidarnost': metodologicheskie osnovaniya podkhoda i praktika izucheniya: dis. k.sotsiol.n. M., 2014.
 12. Nevesenko E. D. Vliyanie virtual'nykh setevykh soobshchestv i seti internet na razvitie sotsial'noi aktivnosti molodezhi: avtoref. dis. k.sotsiol.n. SPb., 2014.
 13. Reingol'd G. Umnaya tolpa. Novaya sotsial'naya revolyutsiya. M.: FAIR-PRESS, 2006.
 14. Titkov A. S. Kul'tursotsiologiya protiv faraona: «performativnaya revolyutsiya» v Egipte // Sotsiologicheskoe obozrenie. T.11. № 2. 2012. S. 122-130. 
 15. Alexander J. C. Performative revolution in Egypt: an essay in cultural power. London: Bloomsbury Academic, 2012.
 16. Castells M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet. Cambridge: Polity, 2012.
 17. Morozov E. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York: PublicAffairs, 2012.
 18. Putnam R. D. Bowling alone: The collapse and revival of American. New York: Simon &Schuster, 2000.
 19. Shirky С. Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators. London: Penguin Books, 2011.
 20. Shirky С. How social media can make history // TED. 2009. URL: www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history/transcript (data obrascheniya: 15.05.2015).
 21. Theocharis Y., W. Lowe, J. W. van Deth, G. García-Albacete. Using Twitter to mobilize protest action: online mobilization patterns and action repertoires in the Occupy Wall Street, Indignados, and Aganaktismenoi movements // Information, Communication & Society. 2015. Vol. 18. № 2. P. 202-220.

<< back

  Our journal
  International editorial council and Editorial board regulation
  International Editorial Council and Editorial Board
  Editorial policy and journal`s mission statement
  Publication ethics
  Instructions for authors
  Peer review guidelines
  Manuscript submission guidelines
  Copyright transfer agreement
  Previous Issues
  №5, September-October
  №4, July-August 2018
  №3, May-June 2018
  №2, March-April 2018
  №1, January-February 2018
  №6, November-December 2017
  №5, September-October 2017
  №4, July-August 2017
  №3, May-June 2017
  №2, March-April 2017
  №1, January-Feruary 2017
  №6, November-December 2016
  №5, September-October 2016
  №4, July-August 2016
  №3, May-June 2016
  №2, March-April 2016
  №1, January-February 2016
  №6, November-December 2015
  №5, September-October 2015
  №4, July–August 2015
  №3, May–June 2015
  №2, March–April 2015
  №1, January-February 2015
  №6, November-Desember 2014
  №5, September-Octoberl 2014
  №4, July-August 2014
  №3, May-June 2014
  №2, March-April 2014
  №1, January-February 2014
  №6, November-December 2013
  №5, September - October 2013
  №4, July-August 2013
  №3, May-June 2013
  №2, March - April 2013
  №1, January - February 2013
  №6, November-December 2012
  №5, September-October 2012
  №4, July-August 2012
  №3, May-June 2012
  №2, March-April 2012
  №1, January-February 2012
  №6, November-December 2011
  №5, September-October 2011
  №4, July-August 2011
  №3, May-June 2011
  №2, March-April 2011
  №1, January-February 2011
  №6, November-December 2010
  №5, September-October 2010
  №4, July-August 2010
  №3, May-June 2010
  №2, March-April 2010
  №1, January-February 2010
  №6, November-December 2009
  №5, September-October 2009
  №4, July-August 2009
  №3, May- June 2009
  №2, March-April 2009
  №1, January-February 2009
  №4, July-August 2008
  №3, May-June 2008
  №2, March-April 2008
  №1, January-February 2008
  №4, October-December 2007
  №3, July-September 2007
  №2, April-June 2007
  №1, January-March 2007
  №4, October-December 2006
  №3, July-September 2006
  №2, April-June 2006
  №1, January-March 2006
  №4, October-December 2005
  №3, July-September 2005
  №2, April-June 2005
  №1, January-March 2005
  №4, October-December 2004
  №3, July-September 2004
  №2, April-June 2004
  №1, January-March 2004
  №5-6, September-December 2003
  Contact us